BIBLIOTEKA SZKOLNA

P. ALEKSANDRA RUMIŃSKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13:50-15:50

13:00-15:00

13:50-15:50

13:00-15:00

13:00-15:00