BIBLIOTEKA SZKOLNA

P. ALEKSANDRA RUMIŃSKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:55 - 11:40

12:22 - 15:30

9:00 - 10:00

13:50 - 15:50

11:50 - 13:50

13:50 - 15:50

9:00 - 10:00