foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
WITAMY W SZKOLE!!!!!!

Salezjańska SP

Najfajniejsza szkoła w Pile

Historia powstania szkoły


Myśl powstania szkoły powziął ks. Stanisław Skopiak, ówczesny dyrektor wspólnoty zakonnej Św. Rodziny i zarazem proboszcz parafii. Po uzyskaniu zgody Inspektora prowincji Zgromadzenia Salezjańskiego pw. Św. Wojciecha, ks. Jerzego Worka i Jego Rady, wszczęto starania w Urzędzie Miasta, Wydział Oświaty, których uwieńczeniem był wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy Piła pod nr.4 w dniu 17 kwietnia 2000 r. Od tego momentu prace przygotowawcze do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września 2000r. nabrały przyspieszenia. Trzeba było przygotować sale lekcyjne dla uczniów powołanej do istnienia szkoły, dokonać naboru do poszczególnych klas i na poszczególne poziomy, skompletować personel pedagogiczny i administracyjny.

                                     
W tych poczynaniach ogromne zasługi przypisać należy księdzu dyrektorowi Stanisławowi Skopiakowi, jako inicjatorowi i pomysłodawcy, oraz księdzu Andrzejowi Bryłowskiemu – oddanemu od początku całym sercem nowemu dziełu salezjańskiemu – szkole podstawowej.


Tak to się zaczęło w Roku Jubileuszowym 2000 przy Parafii Świętej Rodziny, kiedy to chrześcijanie i świat stanął na przełomie tysiącleci.  
1 września 2000 r. uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2000/2001 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Św. Jana Bosko 1 w Pile. Dyrektorem szkoły został ksiądz Stanisław Skopiak, a zastępcą ksiądz Andrzej Bryłowski. Początki nie były łatwe. Należało wyposażyć budynek dosłownie we wszystko, nadać kierunek wychowaniu według myśli św. Jana Bosko, dla którego rozum, religia i miłość wychowawcza były najważniejsze. Rozpoczął się nowy rok szkolny, ale też i historia nowej szkoły salezjańskiej.


Już w trakcie pierwszego roku działalności zaczęto przygotowywać się do nadania szkole imienia. Wybór był prawie spontaniczny. Patronem szkoły będzie umiłowany papież, Jan Paweł II. Dnia 10 czerwca 2001 r. ksiądz dyrektor Stanisław Skopiak skierował do Ojca Świętego list, w którym informował papieża o Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego oraz dołączył album ze zdjęciami.
Dzień 16 października 2001 r. został zapisany złotymi zgłoskami w kronice naszej szkoły, ponieważ to On właśnie, Jan Paweł II, stał się jej patronem.


Karta z kalendarza:
• 10 września 2003 r. – poszerzenie działalności szkoły i utworzenie oddziału przedszkolnego dla sześciolatków.
• 2 listopada 2003 r. – rozpoczęcie zajęć w nowej siedzibie szkoły  przy ul. Podchorążych 1/12, aktualnie
ul. gen. Wł. Andersa 34.
• 5 lipca 2004 r. – powstanie kaplicy szkolnej – centrum każdej szkoły katolickiej. Wprowadzamy uczniów do świadomego i czynnego uczestnictwa w liturgii Kościoła, wspólnie przeżywamy spotkanie z Chrystusem w słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i sakramentach.


Eucharystia i Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowane regularnie są skarbnicą wyjątkowych wartości w wychowaniu do chrześcijańskiej wolności, do przemiany serca.     

Data i czas

2021 Copyright Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Pile Rights Reserved

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.